• Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
  • Фото Романа Шухевича
[1930.03.02] 11 сходини 10-го куреня УУСП “Чорноморці” PDF Печать E-mail
There are no translations available.

Ч. 11. Сходини Куріня 2 / ІІІ 1930 р. год[ина] 9-30 в кош[овій] домівці.

На сходинах приявний Кмдт УУСП Янів Володимир.

1. Неприявні: [Андрій] Адамчук, спізнивсь Тарнавський М[ирон], [Дмитро] Грицай.

[…][1] УУСП в неділю 15 год[ина].

2. Прогулька на Волинь – реферує Шух Роман – дискусія. Прогулька конечна і відбудеться. Сим займеться [Микола] Ромах.

3. Кмдт Янів висловлює свої замітки щодо відношення Чорноморців до інших Курінів, закидає Куріневі, що ставиться обоятно – байдужно, а навіть ворожо до Лісових Чортів та до заряджень чи то приказів чи ок звязкового 10. “Нехай інші говорять, як собі хочуть, ми собі нічого з того не робимо!”

4. Л[ісові] Чорти намагались звести – наладнати з Чорноморцями співжиття – та ті (Чор[номор]ці) лек[2] легко вважать Л. Ч. заявляє дальше, що ми виявляємо недовіря до к[о]м[ен]данта й інших, а тим самим до Л. Ч. –

Курінний реферує наше становище, наші трудні початки, як нам Чорноморцям ВПКмда та Л[ісові] Ч[орти] підкладали “колодки під ноги”. Після заявлення Л. Ч. в Водному Таборі про співжиття, вважали Ч[орномор]ці, що дійсно взаємовідносини наладнають, то на останньому В[ерховному] Зїзді показались: 1) Ч., що вони про нас думають та як до нас ставляться і т. п.

На сю тему йде гаряча дискусія! –

Івахнюк Антін.

Центральний державний історичний архів України у Львові. – Фонд 389. – Оп. 1. – Спр. 855. – Арк. 20.–20 зв. – Оригінал. Рукопис.[1] Невідчитане слово.

[2] В документі слово закреслене.

 

Створення сайту - Микола Шевчук © 2009-2010